Органи добротворног друштва "Сава"

Скупштина друштва

Управни одбор друштва

Секретар друштва

Надзорни одбор друштва